ŻYCIOSPLOTY – sensoryczna lampa

ŻYCIOSPLOTY

Przedstawiam Wam pierwszy obiekt – ŻYCIOSPLOTY.

ŻYCIOSPLOTY, SAMOSCHRON i CHWILOZBIÓR to  eksperymentalne obiekty, które mają na celu przełamanie obojętności wobec naszego otoczenia oraz nas samych.  Jest to próba stworzenia relacji między odbiorcą a obiektem, a także zmniejszenie dystansu. Stworzenie przestrzeni do emocji, czucia, świadomego doświadczania. Obiekty są próbą przywrócenia wartości zamieszkiwania współczesnemu społeczeństwu, które coraz mniej identyfikuje się ze swoim miejscem. W czasach, gdy dom postrzegany jest bardziej w kategoriach materialnych niż egzystencjonalnych, przez co nasze zamieszkiwanie zostaje spłycone. Dom nie kojarzy się już z niezmiennością czy ostoją. Podjęłam się zadania jakim jest przywrócenie znaczeń oraz jakości życia poprzez dostarczenie użytkownikowi multisensorycznych doznań.

Jest to przede wszystkim moja osobista podróż do mnie samej, do moich wspomnień.

 

Dom to przede wszystkim ludzie i relacje. Budujemy domy po to, aby wspólnie z najbliższymi ludźmi żyć. Ważne jest pielęgnowane relacji w naszych domach, aby lepiej się żyło wszystkim domownikom.

To właśnie relacjom poświęcony jest pierwszy obiekt. Forma ta ma na celu przypomnienie ludziom jak istotne jest dbanie o siebie nawzajem. Wiklinowe konary oraz liczne podziały wewnątrz obiektu symbolizują relacje – czasem zawiłe, skomplikowane. Wiklina – mimo, iż jest elastyczna, należy obchodzić się z nią z wyczuciem – gdy mocniej ją wygniemy, może się złamać. Tak samo, jak w naszych wzajemnych stosunkach – musimy być odpowiedzialni za swoje czyny i słowa. Jesteśmy elastyczni jak guma, a zarazem krusi jak wiklina. Ruchoma podstawa, swobodne podziały odzwierciedlają ludzką naturę – nasz temperament, porywczość, a także wolność. Obiekt buja się na wietrze, wydając różne dźwięki.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa została wykonana z drewna. Ma formę łódki, aby można było nią bujać. Drewno zabezpieczyłam woskiem. Aby obiekt bujał się równomiernie i wracał do pozycji pionowej, umieściłam na osi podstawy obciążenie z blachy ołowianej. W drewnie nawierciłam cztery okrągłe otwory na oświetlenie. Ma ono naświetlać konary wikliny oraz gumowe żyłki, które pomalowane zostały farbą luminescencyjną.

ŻYCIOSPLOTY – sensoryczna lampa
Przewiń do góry